วันคืนสู่เหย้าลูกเจ้าพระยาครั้งที่ 1

วันที่ 23 มิ.ย. 2558
ผู้เข้าชม : 2066

ประมวลภาพ
วันคืนสู่เหย้าลูกเจ้าพระยาครั้งที่ 1/2558
ณ.วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเจ้าพระยา
เสาร์ที่ 4 เมษายน 2558
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
งานรับเกียรติบัตร สำหรับ นักศึกษา ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และ ระดับประกาศนีบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ ในวัน เสาร์ ที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2558http://schoolweb.eduzones.com/cpy/gallery.php?do=gallery&gg=&gid=20150323181834bR6nhKf
อ.สมชาย แผลงศร ได้รับคัดเลือกเป็นผู้บริหารดีเด่น และ อ.นรี ธารีจริต ได้รับคัดเลืิอกเป็นครูดีเด่น