ตารางสอน

วันที่ 23 ม.ค. 2564


 

ชื่อเรื่อง ปีการศึกษา ผู้รับผิดชอบ เอกสารดาวน์โหลด
ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1 2560 อาจารย์แพรวา  เกษรสกุล เอกสารไฟล์แนบ
ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2 2559 อาจารย์แพรวา  เกษรสกุล เอกสารไฟล์แนบ
ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1 2559 อาจารย์แพรวา  เกษรสกุล เอกสารไฟล์แนบ
ตารางเรียนวิชาธรรมะศึกษา-อิสลาม ภาคเรียนที่ 1 2558 อาจารย์แพรวา  เกษรสกุล เอกสารไฟล์แนบ
ตารางเรียนซ่อมเสริมครั้งที่ 1-3 2558 อาจารย์แพรวา  เกษรสกุล เอกสารไฟล์แนบ
ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1 2558 อาจารย์แพรวา  เกษรสกุล เอกสารไฟล์แนบ
ตารางสอนซ่อมเสริม ภาคเรียนที่ 2 2557 อาจารย์แพรวา  เกษรสกุล เอกสารไฟล์แนบ
ตารางติว และสอบมาตรฐาน  2557 อาจารย์แพรวา  เกษรสกุล เอกสารไฟล์แนบ
ตารางติว V-Net สำหรับนักเรียน/นักศึกษา 2557 อาจารย์แพรวา  เกษรสกุล เอกสารไฟล์แนบ
ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2 2557 อาจารย์แพรวา  เกษรสกุล เอกสารไฟล์แนบ
ตารางเรียนวิชาธรรมะศึกษา-อิสลาม ภาคเรียนที่ 1 2557 อาจารย์แพรวา  เกษรสกุล เอกสารไฟล์แนบ
ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1 2557 อาจารย์แพรวา  เกษรสกุล เอกสารไฟล์แนบ
ตารางสอนซ่อมเสริม ภาคเรียนที่ 2 2556 อาจารย์แพรวา  เกษรสกุล เอกสารไฟล์แนบ
ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2 2556 อาจารย์แพรวา  เกษรสกุล เอกสารไฟล์แนบ
ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1 2556 อาจารย์แพรวา  เกษรสกุล เอกสารไฟล์แนบ