ผลการแข่งขันทักษะ ระดับ ปวส.

วันที่ 08 ก.พ. 2557
ผู้เข้าชม : 1322
  นายนิวัฒน์    ผดุุงรัมย์
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)
 การแข่งขันพิมพ์สัมผัสด้วยคอมพิวเตอร์
เหรียญเงิน
 
นางสาวสกุณา  วัฒนกูล
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)
Adobe Photoshop CS5
เหรียญทองแดง + ARIT

 
นายสันติรักษ์ พวงมาลัย
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)
MS Word 2007-Thai
เหรียญทอง + ARIT + Microsoft
นายอัฐวุฒิ นัยนิตย์
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)
MS PowerPoint 2007-Thai
เหรียญทอง + ARIT + Microsoft
  นางสาวธมลวรรณ แก่นคําหล่อ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)
MS Excel 2007-Thai
เหรียญทองแดง
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง