พิธีบูชาครูและสู่ขวัญน้องใหม่

วันที่ 28 มิ.ย. 2557
ผู้เข้าชม : 1082

กิจกรรมไหว้ครูและการรับน้องใหม่ ประจำปี การศึกษา 2557  วันที่ 26 มิถุนายน 2557
มีนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพียง