อัลบั้มรูป : ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ และคณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย ครั้งที่ 2/2561

วันที่ 24 ส.ค. 2562
13 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเจ้าพระยา
1