อัลบั้มรูป : พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ

วันที่ 27 มี.ค. 2562
1