อัลบั้มรูป : พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ

วันที่ 25 มิ.ย. 2562
1