อัลบั้มรูป : พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ

วันที่ 16 พ.ย. 2561
1