อัลบั้มรูป : พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ

วันที่ 23 ม.ค. 2562
1