อัลบั้มรูป : พิธีถวายเทียนพรรษาและพิธีถวายตนเป็นพุทธมามะกะ

วันที่ 25 มิ.ย. 2562
1 [ 2 ]