อัลบั้มรูป : พิธีถวายเทียนพรรษาและพิธีถวายตนเป็นพุทธมามะกะ

วันที่ 27 มี.ค. 2562
1 [ 2 ]