อัลบั้มรูป : พิธีถวายเทียนพรรษาและพิธีถวายตนเป็นพุทธมามะกะ

วันที่ 16 พ.ย. 2561
1 [ 2 ]