อัลบั้มรูป : โครงการการแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ

วันที่ 16 พ.ย. 2561
การเตรียมความพร้อมสู่อาชีพ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเจ้าพระยา ประจำปีการศึกษา 2561
1