อัลบั้มรูป : โครงการการแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ

วันที่ 27 มี.ค. 2562
การเตรียมความพร้อมสู่อาชีพ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเจ้าพระยา ประจำปีการศึกษา 2561
1