อัลบั้มรูป : โครงการการแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ

วันที่ 25 มิ.ย. 2562
การเตรียมความพร้อมสู่อาชีพ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเจ้าพระยา ประจำปีการศึกษา 2561
1