อัลบั้มรูป : กิจกรรมศึกษาดูงาน เข้าชมกิจการ บริษัท กสท.โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

วันที่ 19 เม.ย. 2561
กิจกรรมศึกษาดูงาน เข้าชมกิจการ บริษัท กสท.โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) วัน อังคาร ที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2560
1 [ 2 ]