อัลบั้มรูป : กิจกรรมศึกษาดูงาน เข้าชมกิจการ บริษัท กสท.โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

วันที่ 21 ม.ค. 2561
กิจกรรมศึกษาดูงาน เข้าชมกิจการ บริษัท กสท.โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) วัน อังคาร ที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2560
1 [ 2 ]