อัลบั้มรูป : กิจกรรมธรรมะกับเยาวชน วันที่ 8 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 4 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเจ้าพระยา

วันที่ 13 ส.ค. 2563
กิจกรรมธรรมะกับเยาวชน วันที่ 8 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 4 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเจ้าพระยา
1