อัลบั้มรูป : กิจกรรมรับน้องใหม่ วันที่ 29 มิถุนายน 2560 ณ สนามวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเจ้าพระยา

วันที่ 13 ส.ค. 2563
กิจกรรมรับน้องใหม่ วันที่ 29 มิถุนายน 2560 ณ สนามวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเจ้าพระยา
1