อัลบั้มรูป : วันต่อต้านยาเสพติดโลก วันที่ 26 มิถุนายน 2560

วันที่ 20 ก.พ. 2562
วันต่อต้านยาเสพติดโลก วันที่ 26 มิถุนายน 2560 ณ ลานสนามฟุตบอล วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเจ้าพระยา
1