อัลบั้มรูป : วันต่อต้านยาเสพติดโลก วันที่ 26 มิถุนายน 2560

วันที่ 12 ธ.ค. 2561
วันต่อต้านยาเสพติดโลก วันที่ 26 มิถุนายน 2560 ณ ลานสนามฟุตบอล วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเจ้าพระยา
1