อัลบั้มรูป : วันต่อต้านยาเสพติดโลก วันที่ 26 มิถุนายน 2560

วันที่ 13 ส.ค. 2563
วันต่อต้านยาเสพติดโลก วันที่ 26 มิถุนายน 2560 ณ ลานสนามฟุตบอล วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเจ้าพระยา
1