อัลบั้มรูป : ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา วันที่ 16 มิถุนายน 2560

วันที่ 25 มิ.ย. 2562
ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา วันที่ 16 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุม 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเจ้าพระยา
1