อัลบั้มรูป : ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา วันที่ 16 มิถุนายน 2560

วันที่ 12 ธ.ค. 2561
ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา วันที่ 16 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุม 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเจ้าพระยา
1