อัลบั้มรูป : กิจกรรมปรับพื้นฐาน วันที่ 25 พฤษภาคม 2560

วันที่ 17 ต.ค. 2561
กิจกรรมปรับพื้นฐาน สำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 ในวัน พฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2560 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเจ้าพระยา
1