อัลบั้มรูป : กิจกรรมปรับพื้นฐาน วันที่ 25 พฤษภาคม 2560

วันที่ 13 ส.ค. 2563
กิจกรรมปรับพื้นฐาน สำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 ในวัน พฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2560 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเจ้าพระยา
1