อัลบั้มรูป : อบรมลูกเสือ

วันที่ 13 ส.ค. 2563
อบรมลูกเสือ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเจ้าพระยา
1