อัลบั้มรูป : อบรมลูกเสือ

วันที่ 20 ก.พ. 2562
อบรมลูกเสือ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเจ้าพระยา
1