อัลบั้มรูป : อบรมลูกเสือ

วันที่ 12 ธ.ค. 2561
อบรมลูกเสือ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเจ้าพระยา
1