อัลบั้มรูป : อบรมลูกเสือ

วันที่ 25 มิ.ย. 2562
อบรมลูกเสือ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเจ้าพระยา
1