อัลบั้มรูป : อมรมสัมนา

วันที่ 23 ก.ย. 2562
นักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้นำนักศึกษา ชั้น ปวช.3 กับ ปวส.2 เข้าอมรมสัมนา Cabling Contest 2016 สุดยอดสายสัญญาณ ของบริษัท อินเตอร์ลิงค์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด ที่โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2559
1