อัลบั้มรูป : ศึกษาดูงาน ที่ บริษัท พีเอสไอ คอร์ปเปอเรชั่น จำกัด

วันที่ 25 มิ.ย. 2562
ศึกษาดูงาน ที่ บริษัท พีเอสไอ คอร์ปเปอเรชั่น จำกัด ศึกษา กระบวนการผลิต การบริหารจัดการ การจัดจำหน่าย และทางด้านเทคโนโลยี
1 [ 2 ][ 3 ]