อัลบั้มรูป : ศึกษาดูงาน "นวัตศิลป์ไทย เทิดไท้องค์ราชีนี"

วันที่ 23 ก.ย. 2562
1