อัลบั้มรูป : ศึกษาดูงาน "นวัตศิลป์ไทย เทิดไท้องค์ราชีนี"

วันที่ 25 มิ.ย. 2562
1