อัลบั้มรูป : ศึกษาดูงานที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

วันที่ 23 ก.ย. 2562
สัมนาด้านบริหารธุรกิจ "พระนครวิชาการ ครั้งที่ 3"
1