อัลบั้มรูป : ศึกษาดูงานที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

วันที่ 25 มิ.ย. 2562
สัมนาด้านบริหารธุรกิจ "พระนครวิชาการ ครั้งที่ 3"
1