ศึกษาดูงาน แผนก การตลาด

วันที่ 10 ก.ค. 2563

                                        
วัน/เดือน/ปี หน่วยงาน/สถานที่ เรื่อง ปวช./คน ปวส.คน เอกสาร คลิ๊กดูภาพ
25  กุมภาพันธ์  2559 บริษัท I Real Plus (ประเทศไทย)  จำกัด   วิธีการเสนอขายสินค้า 64 28 เอกสารไฟล์แนบ

  23  กุมภาพันธ์  2559
  สัมมนา Work  Work  Show
เรื่อง การตลาดฉลาดเป็นลิง
64 28 เอกสารไฟล์แนบ