ตารางสอบ

วันที่ 10 ก.ค. 2563

วัน-เดือน-ปี รายการ ระดับชั้น ผู้รับผิดชอบ ดาว์นโหลดเอกสาร
26,28 กันยายน 2560 ตารางห้องสอบและผู้คุมสอบ 1/2560 ทุกระดับชั้น อ.แพรวา  เกษรสกุล  เอกสาร
26,28 กันยายน 2560 ตารางสอบปลายภาค 1/2560 ทุกระดับชั้น อ.แพรวา  เกษรสกุล เอกสาร
28 , 30 ธันวาคม 2559 ตารางสอบกลางภาค 2-2559 ทุกระดับชั้น อ.แพรวา  เกษรสกุล เอกสาร
28 , 30 ธันวาคม 2559 ตารางห้องสอบและผู้ควบคุมห้องสอบ ทุกระดับชั้น อ.แพรวา  เกษรสกุล เอกสาร
27 , 29 กันยายน 2559 ตารางห้องสอบและผู้ควบคุมห้องสอบ ทุกระดับชั้น อ.แพรวา  เกษรสกุล เอกสาร
27 , 29 กันยายน 2559 ตารางสอบปลายภาค 1-2559 ทุกระดับชั้น อ.แพรวา  เกษรสกุล เอกสาร
26 ,28 กรกฎาคม 2559 ตารางห้องสอบและผู้ควบคุมห้องสอบ ทุกระดับชั้น อ.แพรวา  เกษรสกุล เอกสาร
26 ,28 กรกฎาคม 2559 ตารางสอบกลา่งภาค 1-2559 ทุกระดับชั้น อ.แพรวา  เกษรสกุล เอกสาร
28-29 ธันวาคม 2558 ตารางห้องสอบและผู้ควบคุมห้องสอบ ทุกระดับชั้น อ.แพรวา  เกษรสกุล เอกสาร
28-29 ธันวาคม 2558 ตารางสอบกลางภาค 2/2558 ทุกระดับชั้น อ.แพรวา  เกษรสกุล เอกสาร
21 กันยายน  2558 ตารางสอบปลายภาค 1/2558 ทุกระดับชั้น อ.แพรวา  เกษรสกุล  เอกสาร
15 มีนาคม 2558 ตารางติว และสอบมาตรฐาน ปวช.3และปวส.2 อ.แพรวา  เกษรสกุล เอกสาร

อ.แพรวา  เกษรสกุล