ศึกษาดูงาน แผนก การจัดการทั่วไป

วันที่ 10 ก.ค. 2563

 

                                           

 

 วัน-เดือน-ปี หน่วยงาน/สถานที่  เรื่อง  ปวส   คลิ๊กดูภาพ
 2 พฤศจิกายน  พ.ศ.2557 จังหวัดเพชรบุรี  โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ  56  
  กรมทางหลวง ศึกษาดูงาน 30