ศึกษาดูงาน แผนก การบัญชี

วันที่ 10 ก.ค. 2563

                                             
วัน/เดือน/ปี หน่วยงาน/ สถานที่ เรื่อง ปวช./คน ปวส./คน เอกสาร คลิ๊กดูภาพ
10 พฤศจิกายน 2558 ธนาคารกรุงเทพ สำนักงาใหญ่ (สีลม) ศึกษาดูงาน ธนาคารกรุงเทพ  33 19  ดาวน์โหลดเอกสาร
13 สิงหาคม 2557 สำนักงานพัฒนาบัญชีกิจกรรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ พิพิธภัณฑ์สกุลเงิน ,
การดูพันธบัตรปลอม
30 14